Algemene voorwaarden

Inleiding

Welkom bij Beautysalon Splendore. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle afspraken en behandelingen die worden geboekt bij onze salon. Door het maken van een afspraak of het ontvangen van een behandeling bij Beautysalon Splendore, ga je akkoord met deze voorwaarden.

Definities

“Klant”: Elke persoon die een afspraak maakt of een behandeling ondergaat bij Beautysalon Splendore.

“Salon”: Beautysalon Splendore, gevestigd te Kernweg 19b, 1627LC Hoorn.

“Behandelingen”: De verschillende diensten en behandelingen die worden aangeboden door Beautysalon Splendore.

“Reservering”: Een afspraak die is gemaakt voor een specifieke behandeling op een bepaald tijdstip.

Afspraken en Reserveringen

Afspraken kunnen worden gemaakt via telefoon, e-mail of online boekingssysteem. Klanten dienen op tijd aanwezig te zijn voor hun afspraak. Bij te late aankomst kan de behandeling mogelijk worden ingekort of geannuleerd. Annulering van een afspraak dient minimaal 24 uur van tevoren te worden gemeld. Bij annulering binnen 24 uur of no-show kan een annuleringsvergoeding in rekening worden gebracht.

Betalingen

Betalingen dienen te worden voldaan op het moment van de behandeling, tenzij anders overeengekomen. Wij accepteren contante betalingen en betalingen via pin. Bij te late betaling kan een boete of rente in rekening worden gebracht.

Behandelingen

Een overzicht van de beschikbare behandelingen, inclusief prijzen en duur, is te vinden op onze website. Klanten worden verzocht om eventuele medische aandoeningen of allergieën voorafgaand aan de behandeling te melden. Beautysalon Splendore behoudt zich het recht voor om behandelingen te weigeren indien deze niet geschikt worden geacht voor de klant.

Verantwoordelijkheden

Klanten dienen juiste en volledige informatie te verstrekken over hun gezondheid, medische geschiedenis en eventuele allergieën. Klanten dienen de instructies van het personeel op te volgen en de salonregels te respecteren.

Aansprakelijkheid

Beautysalon Splendore is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan eigendommen van klanten. Klanten worden geadviseerd om voorzichtig om te gaan met hun persoonlijke bezittingen tijdens hun bezoek aan de salon. Beautysalon Splendore is niet aansprakelijk voor letsel of schade als gevolg van het niet opvolgen van instructies of advies van het personeel.

Privacybeleid

Persoonlijke gegevens van klanten worden vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt voor het boeken van afspraken en het leveren van de gevraagde diensten. Klanten hebben het recht om hun persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen volgens de geldende privacywetgeving.

Geschillen en Klachten

Klachten over onze dienstverlening dienen zo snel mogelijk te worden gemeld aan Beautysalon Splendore, zodat we deze naar tevredenheid kunnen oplossen. Geschillen die niet kunnen worden opgelost in onderling overleg zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.

Wijzigingen en Updates

Beautysalon Splendore behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen of bij te werken. Klanten worden op de hoogte gebracht van eventuele wijzigingen via onze website of andere communicatiekanalen.

Toepasselijk Recht

Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Haarlem.

Slotbepalingen

Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de klant en Beautysalon Splendore en vervangen alle eerdere overeenkomsten of afspraken, zowel mondeling als schriftelijk.

Voor vragen of meer informatie over onze Algemene Voorwaarden, neem gerust contact met ons op.